homeportfoliofreelancecontactprojectentarieven

Projecten

Rechts ziet u een overzicht van recente projecten voor klanten. Klik voor een uitgebreide beschrijving op één van de afbeeldingen.

Dit is het meest recente project:

ZiuZ, Corporate Identity

Binnen de Sociale Jeugd- en Zedenpolitie worden de oplossingen van ZiuZ op grote schaal sinds 2002 gebruikt. De opsporing van kinderpornografisch materiaal is een speerpunt in de producten die ZiuZ voor de Nederlandse politie maakt.

ZiuZ heeft niet alleen verstand van techniek, maar is ook maatschappelijk betrokken bij de bestrijding van plaatjes van kindermisbruik. De combinatie van een goed product, kennis van de praktijk en daadwerkelijke interesse heeft eraan bijgedragen dat ZiuZ inmiddels de standaard is geworden voor de Nederlandse politie en daarnaast gebruikt wordt in Engeland, Duitsland, Zwitserland, Belgie, Luxemburg, Frankrijk, Noorwegen en Zweden.

Ik mocht voor ZiuZ nadenken over en ontwerpen aan de nieuwe identiteit van ZiuZ zonder de oude waarden te vergeten: kwaliteit, onberispelijk, professioneel, toegankelijk, persoonlijke benadering en universele herkenbaarheid.

Verantwoordelijk klantzijde
Jelle Waringa


Roland Mol DTP+Vormgeving Luitzen Wagenaar 13   |   8442 EJ  Heerenveen   |   0513 - 688 464   |   06 - 29 19 55 06   |